Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLARIN TANIMI ve DİĞER TANIMLAR

Bir tarafta Kocaoğlan Mah. Demokrasi Bulv. No:141 Şahinbey / Gaziantep  adresinde mukim, “https://ozbalun.com” web sayfasının sahibi,   Pak Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ( Bundan sonra Özbal Un olarak anılacaktır.) ile

Diğer tarafta https://ozbalun.com web adresini ziyaret eden, Müşteri Üye Formu doldurmak suretiyle ürün satın almak isteyen üyeler (kullanıcılar) (sözleşmede “MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ” olarak anılacaktır)

Üye kayıt Formu: Özbal Un'a ait web sayfasından ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların kişisel, firma, iletişim ya da finansal bilgilerini elektronik ortamda girmesini sağlayan, bu bilgilerin depolanmasına ve kullanıcıların isteklerine cevap vermek amacıyla oluşturulan veri tabanına yönelik elektronik formdur.

Üyelik Sözleşmesi: “https://ozbalun.com” web sayfasından yararlanmak ve hizmet satın almak isteyen müşteriler ile Özbal Un’nin karşılıklı yükümlülüklerini ve sistemin işleyişini ifade eder.

Hizmet Ürünü: Özbal Un’nin sahibi olduğu https://ozbalun.com sitesinden T.C. Kanunları (TTK, BK v.b) hak ve yükümlülükler dahilinde Üye/ Müşteri tarafından siparişi verilerek Özbal Un tarafından dağıtımı yapılan ürünlerdir.

Ön Bilgilendirme Formu: Hizmet ürünü satın almak isteyen MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ’ye, satın alacağı hizmet ürününün kapsamını, şartlarını, danışmanlık bedellerini, Devlete ödenecek meblağları, hizmetin başlama ve bitiş sürelerini, ilgili yasa ve yönetmeliklere yönelik özet bilgileri ihtiva eden ve satın alma işleminden önce MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ’ye gönderilen iletidir.

Profil: Hizmet ürünü satın almak isteyenin Özbal Un’a sunduğu ve aynı zamanda kurum, gerçek veya tüzel kişi olarak kendi sorununu tanımladığı, iletişim, firma, kişisel ve finansal bilgilerini belirttiği, araç, şube ya da bayi sayısını gösterdiği bilgilendirme türüdür.

2. ÜYELİK BEDELİ

Üyelik bedelsizdir. Özbal Un, üyelik için kesinlikle bedel talep etmeyecektir.

3. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

Özbal Un web sayfasına üye olmak isteyen MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ’nin , ilk olarak Üye Kayıt Formunu doldurması ve Özbal Un “Üyelik Sözleşmesi”ni kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir. Sayfanın altında yer alan “Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” seçeneğinin hemen yanında yer alan kutucuğun işaretlenmesi ve ardından “Kaydet” butonuna basılması halinde üyelik kaydı ve diğer bir anlamda da sözleşmenin onaylanması gerçekleşecektir.

4. MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ ' YE VERİLECEK HİZMETİN TANIMI

Özbal Un, Üye Kayıt Formu doldurmak ve sözleşmeyi kabul etmek suretiyle üyeliği gerçekleşen kurum, gerçek ya da tüzel kişiliğe internet ortamından ilan ettiği hizmet ürünlerini satmayı, danışmanlık hizmeti vermeyi ve web sayfasında ki üyelere özel içerik ve servislerden üyelerinin faydalanmasını sağlar.

5. ÜYELİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

Özbal Un, MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ’ye sözleşme konusu sistem üzerinden siparişleri verebilmesi ve işlem yürütebilmesi için https.//ozbalun.com sitesini işletebilecek bir e-mail adresi ve şifre verecektir. Kullanıcı adı niteliğinde olan bu e-mail MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ’ye özel olup aynı e-mail ikinci bir MÜŞTERİ’YE verilmez. Şifre sadece sistemi kullanan MÜŞTERİ tarafından bilinir. MÜŞTERİ şifresini dilediği zaman değiştirebilir; şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ’nin sorumluluğundadır. Özbal Un, doğum günü, telefon numarası gibi kişisel bilgilerin şifre olarak kullanılmasını önermez. MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ şifresinin kaybolması halinde, “Şifremi unuttum” seçeneği ile sisteme tanıtmış olduğu e-mail adresine, unutmuş olduğu şifresinin Özbal Un tarafından e-mail yoluyla iletilmesini sağlar.

6. ÜYELİK GİRİŞİ

MÜŞTERİ, üyeliği gerektiren servis, içerik ve hizmet ürünlerinden faydalanabilmesi ve sisteme bağlanabilmesi için e-mail adresini ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem “Üye Girişi” yapmak şeklinde tanımlanır. MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ’NİN faydalanacağı servisler giriş yaptıktan sonra MÜŞTERİ/ ÜYE/BAYİ’ye gösterilecektir.

MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ, https://ozbalun.com sitesinde işbu sözleşmede belirtilen şekilde şifresini kullanarak siparişini vermekle sipariş konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, siparişten kaynaklanan tüm yükümlükleri işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

7. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ, Özbal Un’nin internet servislerinden yararlandığı esnada, “Üye Kayıt Formu”nda yer alan bilgilerin doğru olmayışından, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi ya da belge sunulması halinde doğacak zararlardan ve oluşabilecek yasal cezai müeyyidelerden sorumludur. Benzeri hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.2. MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ, Özbal Un tarafından verilen hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin telif hakkının Özbal Un’ne ait olduğunu, bu hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin hiçbir şekilde burada belirtilenin dışında kopya edilemeyeceğini, tekrar üretilip, dağıtılıp, sergilenip, yüklenip, tekrar oynatılıp, postalanıp, verici yoluyla geçirilip, dâhilen, fakat limitleşmemiş olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamayacağını, üçüncü şahısların menfaatine sunulamayacağını, pazarlanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.3. MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ satın aldığı verilerinin, Özbal Un’un ihmalinin söz konusu olmadığı anda, yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden güvenli olarak çıkmaması v.b durumlarda) dolayı gelebilecek zararlardan dolayı Özbal Un’ni sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.4  MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ, Özbal Un’dan izin almadan Özbal Un’nin internet servislerini ticari ya da reklam amaçlı kullanmamayı, kurallara aykırı hareket etmesi halinde Özbal Un’nin gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ, kullanıcı adı niteliğinde ki e-mail adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, https://ozbalun.com  adresinde yer alan Ön Bilgilendirme Formu içeriği tüm hususları daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.

7.5. MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ, duyuru mecrası olarak https://ozbalun.com ’da belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder.

7.6. MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ, Özbal Un’un kendisine https://ozbalun.com ile ilgili olarak kampanya vs bildirimlerle ilgili olarak sms veya email yolu mesajı göndermesine muvaffakat ettiğini beyan eder.

7.7. MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ, Özbal Un’nin kendisine sağladığı ürünler ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak Tüketici Mahkemesi veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılmış olan tüketici şikayetlerini, tebligat tarihinden itibaren 48 saat içerisinde Özbal Un’ne yazılı olarak iletmek veya aleyhine Tüketici Mahkemesi’nde dava açıldığında en geç ön inceleme duruşmasına kadar davayı ihbar etmek ile yükümlüdür. Süresinde, yazılı olarak iletilmeyen ve eksiksiz savunma verilmeyen şikayetlerin ve davaların aleyhe sonuçlarından Özbal Un sorumlu değildir. Bu maddedeki yükümlülüklere uymaması halinde MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ, Özbal Un’ya karşı kullanabileceği kanuni rücu haklarını kaybedeceğini, bu haklarından peşinen feragat etmiş olacağını kabul ve beyan eder.

8. ÖZBAL UN’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Satiş ve dağıtımı yapılan hizmet ürününün içeriğinin verimliliği, yasa ve yönetmeliklere ne denli güncel olduğu, iletilen form ve belgelerin geçerliliği Özbal Un’nin sorumluluğundadır.

8.2. Kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde, kart sahibinin bilgilerinin korunması, sanal alışveriş ortamının güvenliği, rahatlığı ve anlaşılır olması Özbal Un’nin temel prensip ve sorumluluklarındandır.

8.3. MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ’NİN talep etmesi halinde, kendilerince sunulan profilleri doğrultusunda kendilerine uygun olan belgelendirme çalışması ve içeriği hakkında telefon ya da e-mail ile ön bilgilendirme yapılacaktır.

8.4. Gizlilik ilkeleri gereği, MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ’ye ait bilgiler korunacak, ancak MÜŞTERİ/ ÜYE/BAYİ’nin bilgisi ve talebi halinde paylaşılacaktır.

9. ÖZBAL UN’UN YETKİLERİ

Özbal Un herhangi bir zamanda ve gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Özbal Un sistemin geçici bir süre askıya alınması veya durdurulmasından dolayı, Üyelerine, çözüm ortaklarına ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Özbal Un elde olmayan ve olası mücbir sebepler nedeniyle, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

10. FESİH VE REVİZE HAKKI

10.1. Özbal Un dilediği zaman bu sözleşmeyi revize edebilir ya da sona erdirebilir. Bu sözleşme, Özbal Un’nın öngöreceği altyapı düzenlemelerine bağlı olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler https://ozbalun.com adresinde en az 10 gün öncesinde duyurularak devreye alınacağı gibi ayrıca gerek görülürse mail ile Şirkete de duyurulabilecektir. Ancak acilen değiştirilmesi gereken ve devam etmesinde ciddi olarak bir zarar unsuru olabilecek süreç değişiklikleri https://ozbalun.com ‘da yayımlanmasının yanı sıra e-mail ve/veya yazılı posta ile de duyurularak derhal uygulamaya alınabilecektir.

10.2. MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ, yeni oluşturulan süreçlerin kendi sistemine uygun olmadığını veya bu çalışma şekli ile verim alamayacağını karara bağlaması halinde bu sözleşme kapsamından çıkmak için yeni uygulama başlamadan en az 7 gün öncesinden Özbal Un’ne yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin zamanında ve usulüne göre yapılmaması halinde doğacak tüm zararlardan MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ sorumlu olacaktır.

11. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak vukuu bulabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmede ki hükümler, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, ÖnBilgilendirme Formu içeriğindeki hükümler uygulanacaktır. İhtilafın çözülmesinin belirtilen Sözleşme hükümleri uyarınca mümkün olmaması halinde ise T.C. Kanunları (TTK, BK v.b) uygulanacaktır.

12. YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve tarafların anlaşmazlıklarından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflardan ve çözümlerinden Gaziantep Mahkemeleri ve Gaziantep İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13. YÜRÜRLÜLÜK

İşbu 13 (onüç) maddelik sözleşme MÜŞTERİ/ÜYE/BAYİ’NİN, bilgileri Sözlü, Yazılı yada “Üye Kayıt Formu”nu doldurup formun altında yer alan “Sözleşmeyi okudum, anladım, kabul ediyorum” seçeneğini onaylayıp “Kaydet” butonunu tıkladıktan sonra, taraflar arasında süresiz olarak akdedilir ve yürürlüğe girer. Ön Bigilendirme Formu, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

PAK GIDA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

 

MÜŞTERİ