Kalite Politikamız | Özbal Un | Pak Gıda Gaziantep


Kalite Politikamız

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız;

Müşterilerimizin beklentilerini tam olarak karşılayan ve güvenle tüketilecek ürünleri;

Teknolojik gelişmeler paralelinde, Gıda Mevzuatları ve yasalara uygun olarak yüksek verimlilikte ve zamanında üretmek,
Tedarikçilerimizden, Müşterilerimize kadar tüm süreçleri iyileştirip, geliştirmek ve katma değerler yaratacak ilerleme ve büyüme sağlamaktır.

Bu amaçla;

Tüm kaynaklarımızı en etkin biçimde kullanmak, amacımız doğrultusunda ilave kaynaklar yaratmak,
Mükemmelliği arayan liderlik anlayışımız ile performans ve müşteri memnuniyetine dayalı sürekli iyileştirmeler yapmak
Performans ve Yaratıcılığı geliştirecek yaklaşımları cesaretlendirmek, eğitimlerle gerekli desteği sağlamak,
Takım olma bilinciyle sürekli çaba göstererek müşteri, çalışan ve işbirliği içinde olduğumuz diğer unsurların bağlılık ve motivasyonlarını arttırmak EN ÖNCELİKLİ Hedefimizdir.